åé÷éôåòì áôééñáå÷ Donations
היידה הפועל

רקע

זהו אחד מהשירים הישנים ביותר שעדיין קיימים ביציע. בדרך כלל שרים את השיר הזה בתחילת המשחק. המקור שלו לא ידוע. בסוף שנות ה-90 היו שרים לפעמים "הנה שלום תקוה בא" במקום "המשיח". בחלק השני של השיר, היידה הפועל, מוחאים כפיים שלוש פעמים פעמיים אחרי כל שורה (טה טה טה טה טה טה). במקור, החזרה על השורה "היידה הפועל" היא ארבע פעמים אבל בשנים האחרונות שרים אותו בדרך כלל פעמיים או שלוש.

מילות השיר

אחת,שתיים,שלוש,ארבע

הנה המשיח בא

הוא יביא לנו הנצחון..היידה הפועל! <כפיים>

היידה הפועל! <כפיים>

היידה הפועל! <כפיים>

היידה הפועל! <כפיים>