åé÷éôåòì áôééñáå÷ Donations
חיפוש סמנטי

מתוך ויקיפועל
Ask
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
שאילתה נתונים נוספים להצגה
(יש להוסיף כל שם מאפיין בשורה נפרדת)
[הוספת הגדרת מיון]

עיצוב בתור:

אפשרויות אחרות
format:
limit:
מספר התוצאות המרבי להחזרה
offset:
ההיסט של התוצאה הראשונה
headers:
הצגת הכותרות או שמות המאפיינים
mainlabel:
התווית שתינתן לשם הדף הראשי
link:
הצגת ערכים כקישורים
intro:
הטקסט להצגה לפני תוצאות התשאול, אם יש כאלו
outro:
הטקסט להצגה לאחר תוצאות התשאול, אם יש כאלו
default:
הטקסט להצגה אם אין תוצאות תשאול

הסתרת השאילתה| הצגת קוד הטמעה| עזרה בכתיבת שאילתות

צפיות
כלים אישיים
תרומות

תיבת כלים