בטוח שזו אכן כוונתך?

האם אכן ברצונך לכבות גרסה זו של ויקיפועל עבור מכשירים ניידים? לחיצה על "כיבוי" תוביל לכך שמעתה והלאה בעת גלישה באתר ויקיפועל, לא נפנה אותך לגרסה זו של ויקיפועל עבור מכשירים ניידים.